Specialiști noștri dețin calificările necesare pentru elaborarea de variate studii de biodiversitate, necesare pentru planificarea și realizarea investițiilor specifice în zone protejate sau în apropierea acestora (site-uri Natura 2000, alte arii  naturale protejate).

Serviciile oferite de echipa KVB în domeniul biodiversității includ:

  • Inventarierea biodiversității (identificarea speciilor și habitatelor de interes comunitar și național aflate în perimetrul zonelor analizate);
  • Planul de monitorizare a biodiversității – are rolul de a furniza o bază pentru evaluarea în timp îndelungat a statutului biodiversității în zonele analizate și eficacitatea implementării măsurilor de protecție. Monitorizarea include atât evaluări ale condiției de bază a biodiversității în zonele analizate, cât și ale impactului produs prin realizarea investițiilor propuse, dar și a altor forme de utilizare a resurselor (agricultură, pășunat etc.). Evaluând statutul resurselor biodiversității de-a lungul timpului, planul de monitorizare include de asemenea presiuni și amenințări;
  • Rapoarte de monitorizare a biodiversității (reprezintă rezultatul activității de monitorizare în vederea identificării habitatelor și a elementelor de floră și faună din amplasamentele propuse pentru realizarea anumitor investiții).