Managementul proiectelor

Echipa KVB deține o vastă experiență demonstrată în acordarea de asistență tehnică pentru managementul proiectelor.

Există de multe ori situații în care unele proiecte odată scrise și aprobate ajung să se confrunte cu probleme neprevăzute la momentul elaborării studiului de fezabilitate sau a proiectului tehnic.

Specialiștii noștri vă pot oferi servicii de consultanță în managementul proiectelor aflate în implementare, pe diverse surse de finanțare și tipuri de investiții, putând oferi posibile soluții, pe baza experienței acumulate în acest sens.

Serviciile oferite acoperă atât asistența tehnică oferită clienților în vederea implementării proiectelor (asigurând totodată și utilizarea adecvată a fondurilor disponibile), cât și servicii de publicitate și informare privind derularea investițiilor.

Specialiștii KVB sunt în măsură să ofere sprijin calificat și eficient clienților în vederea valorificării experiențelor anterioare în managementul proiectului, în funcție de tipul de investiție, inclusiv prin oferirea de instruiri pe probleme generale sau specifice legate de implementarea proiectelor (cu precădere a celor din domeniul protecției mediului).